Skip to main content

Informacje o projekcie

Tytuł Projektu:  „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

FE_IS_RGB-1

dofinansowany ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku

logos2

Całkowita wartość projektu: 2 105 692,00 zł

Wartość kwalifikowana: 1 928 192,00 zł

UE: 1 638 963,00 zł

PTOP: 199 800,00 zł

WFOŚiGW w Olsztynie: 49 229,00 zł

WFOŚiGW w Białymstoku: 40 200,00 zł

Koszt niekwalifikowany: 177 500,00 zł

Czas trwania: 01.02.2016r. - 31.10.2020 r.

Gatunki objęte projektem: bielik, kania ruda, kania czarna, orlik krzykliwy i bocian czarny.

Obszary Natura 2000, na których realizowany będzie projekt: Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Białowieska oraz Puszcza Knyszyńska. 

www.pois.gov.pl