Skip to main content

Krawno

Ostoje PTOP

Ostoja ptaków PTOP "Krawno"
Lokalizacja: Puszcza Piska
Woj.: warmińsko-mazurskie; gmina: Świętajno
Status obszaru: OSOP "Puszcza Piska", SOOS "Ostoja Piska"
Powierzchnia własności PTOP: 5,0300 ha

Istniejące formy ochrony

OSOP "Puszcza Piska", SOOS "Ostoja Piska", OCHK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

Walory przyrodnicze

Nieruchomość stanowi enklawę wśród lasów Skarbu Państwa. Od południowego wschodu graniczy z Kanałem Powałczyńskim, od północy z jeziorem Krawno, a pozostałej części z lasami Nadleśnictwa Strzałowo. Skład gatunkowy  drzewostanu to olcha, świerk i sosna w wieku 50-100 lat na siedlisku lasu mieszanego bagiennego i boru bagiennego. Mozaika świerczyny borealnej, torfowiska wysokiego przejściowego i niskiego. Na granicy z jeziorem Krawno wytworzyło się turzycowe pło, ze stanowiskami kruszczyka błotnego Epipactis palustris. Przy północnej granicy działki występuje trześlica modra Molinia caerulea. Gatunków roślin chronionych występujące w ostoi Krawno to:  kruszczyk błotny Epipactis palustris, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata. Spotyka się rowy odwadniające w stanie zanikającym i liczne doły wypełnione wodą.

Nieruchomość zakupiona w projekcie pt. "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego" nr POIS 05.01.00-00-215/09 jako zabezpieczenie przed zrębem zupełnym, który planował poprzedni właściciel.