Skip to main content

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP)

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) istnieje od 1985 r.

1985

Działamy od

20

Ostoi ptaków

3

Stacje terenowe

1800

Hektarów

Specjalizujemy się w czynnej ochronie siedlisk ptaków. Cele przyświecające stowarzyszeniu, są realizowane poprzez wykup i dzierżawę gruntów w ważnych ostojach ptaków, wykonywanie zabiegów ochronnych w ptasich ostojach, zabezpieczanie miejsc lęgowych, żerowisk, noclegowisk, innych miejsc występowania ptaków.

Na 1800 hektarach własnych gruntów PTOP prowadzimy gospodarstwo rolne przyjazne ptakom. Mamy trzy stacje terenowe w Białowieży, Puszczy Knyszyńskiej (hodowla 100 koni) i na Warmii (hodowla 40 krów).

PTOP zdobywał doświadczenie realizując projekty finansowane między innymi z Funduszu LIFE (6 projektów), EkoFunduszu (24 projekty – najwięcej w Polsce), Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (13 projektów – najwięcej w Polsce), GEF, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, PHARE, funduszy norweskich i wielu innych. W czasie ponad trzydziestoletniej działalności PTOP współpracował jako partner z różnymi podmiotami, zarówno publicznymi jak i prywatnymi (np. nadleśnictwa, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku i Olsztynie, Wojewódzki Zarząd Melioracji, urzędy miast i gmin, starostwa, parki krajobrazowe, parki narodowe itp.). Oprócz praktycznej ochrony ptaków członkowie i pracownicy PTOP prowadzą badania ornitologiczne, w tym we współpracy z jednostkami naukowymi, a także koordynują wielkoobszarowe inwentaryzacje. Poza tym PTOP zajmuje się edukacją ekologiczną.