Skip to main content

Żywkowo

Ostoje PTOP

Ostoja ptaków PTOP "Bociania Wieś Żywkowo"
Lokalizacja: Warmia - obszar przygraniczny z Rosją.
Woj.: warmińsko-mazurskie; gmina: Górowo Iławeckie
Status obszaru: obszar Natura 2000, użytek ekologiczny
Powierzchnia własności PTOP: 39,0477 ha
Powierzchnia gruntów dzierżawionych: 27,8723 ha

Zdjęcia naszych zwierząt z Żywkowa można zobaczyć TUTAJ