Skip to main content

Bagna Biebrzańskie

Ostoje PTOP

Tradycyjne użytkowanie w dolinie Biebrzy, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków PTOP "Wodniczka"
Lokalizacja: Bagna Biebrzańskie (południowy basen)
Woj.: podlaskie; gm: Trzcianne; wsie: Nowa Wieś, Budy, Szorce i Giełczyn
Status obszaru: Natura 2000, Biebrzański Park Narodowy i jego otulina
Powierzchnia własności PTOP: 19,8093 ha

W dniu 15 października 1990 r. PTOP wykupiło przy tzw. Grobli Honczarowskiej swoje pierwsze grunty tworząc pierwszy w Polsce społeczny rezerwat przyrody. Grunty te zostały wykupione jeszcze przed utworzeniem Biebrzańskiego Parku Narodowego w celu ochrony jednego z najbardziej zagrożonych w skali globalnej gatunków ptaków - wodniczki.

Bagna Biebrzańskie są jednym z najważniejszych lęgowisk wodniczki w całym zasięgu jej występowania geograficznego. Wodniczka jest gatunkiem wymagającym terenów otwartych, pozbawionych jakichkolwiek zakrzaczeń, z kępiastymi turzycami i gdzieniegdzie rzadkimi trzcinami. Dlatego też, aby utrzymać otwarty charakter tego terenu współpracujemy z miejscowymi rolnikami, którzy są zainteresowani użytkowaniem (koszeniem) tych łąk.

Na obszarze doliny Biebrzy nasze Towarzystwo posiada również działkę z domem we wsi Giełczyn, położonej w rejonie ujścia Biebrzy do Narwi. Niestety dom nie nadaje się do użytkowania. Dziś jest to jeszcze tylko miejsce na potencjalną bazę terenową.

Gdzie by tu zacząć koszenie? fot. Archiwum PTOP