Skip to main content

PGR – czyli Ptasie Gospodarstwo Rolne

Prowadzimy Ptasie Gospodarstwo Rolne na ponad 1000 hektarów, czyli użytkujemy nasze grunty zgodnie z potrzebami ptaków występujących na danym terenie, tj. hodujemy ptaki.

Na większość z tych obszarów realizujemy zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, odpowiednio dobrane do potrzeb gatunków i siedlisk występujący na danej działce.

Nie tylko kosimy, wypasamy również już około 300 ha łąk, także przy współpracy z rolnikami, którzy przywożą na sezon swoje zwierzęta tj. krowy i konie.

Prowadzimy hodowlę koników polskich i krów polskich czerwonych. Stado naszych koników w stacji terenowej w Kalitniku liczy prawie 100 sztuk. Koniki zimują w stacji, a na sezon wegetacyjny wywożone są na nasze pastwiska głównie w dolinie Narwi i Niecce Gródecko-Michałowskiej, gdzie zgryzając pastwiska pomagają nam kształtować siedliska ptaków siewkowych.

Stado 50 krów polskich czerwonych znajduje się w naszym drugim gospodarstwie na Warmii w Żywkowie. Tu z kolei prowadzimy Bocianie Gospodarstwo Rolne. Jest to najpopularniejsza z polskich tzw. "bocianich wsi". W Żywkowie zamieszkuje ok. 160 bocianów białych w 42 gniazdach. Najwięcej bocianich gniazd 24 mamy w swoim gospodarstwie. Poprzez wypas krów tworzymy odpowiednie bocianie żerowiska.

Zarówno koniki polskie, jak i krowy polskie czerwone, są to rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

logo ue