Skip to main content

Stacje terenowe

Wypas w Dolinie Górnej Narwi – film promocyjny

Udaj się z nami w podróż do przepięknej części Podlasia, gdzie na nadnarwiańskich łąkach, realizujemy jeden z projektów, mający na celu poprawę warunków lęgowych i zwiększenie zasobów pokarmowych wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych. Te ptaki to między innymi: czajki, rycyki, dubelty i krwawodzioby.

"Ptasie Ogrody" - kolejne spotkanie w Kalitniku

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone "Ptasim Ogrodom".

Żywkowo (Warmińsko-Mazurskie)

Żywkowo to wieś położona w północnej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie, tuż przy granicy z Rosją.

Jest to najpopularniejsza z polskich tzw. "bocianich wsi". W Żywkowie zamieszkuje ok. 160 bocianów białych w 42 gniazdach. Najwięcej bocianich gniazd (24) ma w swoim gospodarstwie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Białowieża (Puszcza Białowieska)

Stacja Terenowa PTOP zlokalizowana jest w samej Białowieży, w sercu Puszczy Białowieskiej (woj. podlaskie).

Stacja powstała w ramach realizacji projektu LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000".

Kalitnik (Niecka Gródecko-Michałowska)

Kalitnik, to mała wioska w gminie Michałowo, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim. Kilka domów wraz z zabudowaniami gospodarczymi otoczonych lasami Puszczy Knyszyńskiej i łąkami torfowisk Niecki Gródecko-Michałowskiej. W sąsiedztwie znajdują się 3 rezerwaty przyrody: "Gorbacz", "Rabinówka" i "Jezioro Wiejki".