Skip to main content

PTOP

Ostoje PTOP

Jedną z najskuteczniejszych form ochrony ptaków jest posiadanie na własność terenów stanowiących ich miejsca lęgowe, miejsca odpoczynku lub żerowiska. Będąc właścicielem gruntu decydujemy o tym jak na nim gospodarować, ażeby ptaki czuły się tam jak najlepiej.

Od 1990 roku PTOP przy wsparciu rzeszy naszych przyjaciół kupuje ziemie w najcenniejszych ptasich ostojach Podlasia, Warmii i Mazur. Dziś jesteśmy właścicielem prawie 1800 ha łąk, pastwisk, lasów, pól, starorzeczy, nieużytków i śródpolnych zadrzewień.

Oto ostoje ptaków PTOP:

woj. podlaskie:

woj. warmińsko-mazurskie: