Skip to main content

Puszcza Białowieska

Ostoje PTOP

Tu powstanie stacja dla wolontariuszy, fot. Archiwum PTOPOstoja ptaków PTOP "Polana Białowieska"
Lokalizacja: dolina rzek Narewki, Łutowni i Braszczy oraz łąki położone na polanach wokół Białowieży, Bud i Masiewa, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego (tzw. otulina)
Woj.: podlaskie; gminy: Białowieża i Narewka.
Status obszaru: obszar Natura 2000
Powierzchnia własności PTOP: 54 ha
Powierzchnia dzierżawy PTOP: 33 ha

 

 bialowieza

 

Bociany lubią koszenie, fot. Archiwum PTOP