Skip to main content

Budowa pływającej wyspy dla rybitw rzecznych

sponsor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

- beneficjent: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
- nazwa zadania: "Budowa pływającej wyspy dla rybitw rzecznych"
- koszt kwalifikowalny: 25 000,00 PLN
- forma dofinansowania: dotacja
 
- opis zadania: 
 
Projekt polega na budowie pływającej wyspy dla rybitw rzecznych o powierzchni ok 21 m2. Konstrukcja wyspy zbudowana będzie z ocynkowanej ogniowo stalowej ramy. Wyspa będzie posiadała pływaki, na których zamontowana będzie platforma,wykonana z desek zabezpieczonych impregnatem. Po bokach platformy burty o wysokości min. 50 cm wykonane od strony wody ze śliskiego materiału (ocynkowana blacha), dzięki czemu zapewniona będzie ochrona przeciwko drapieżnikom pływającym (np. norce amerykańskiej), które nie będą mogły dostać się na wyspę. Na platformie umieszczony będzie piach i kamienie, imitujące naturalne siedlisko rybitw rzecznych. Wyspa będzie posiadała od spodu kółka do łatwego wodowania i ściągania na okres zimowy. Kotwiczenie wyspy za pomocą stalowych linek zabezpieczonych gumową powłoką. Jako kotwice będą wykorzystane kamienie. Wyporność wyspy szacuje się na ok 3000 kg.
 
- cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca lęgowego dla rybitw rzecznych. Rybitwa rzeczna jest gatunkiem gniazdującym na wyspach o twardym podłożu. Takie naturalne wyspy obecnie zarastają przez porzucenie ich wykorzystywania rolniczego. Niegdyś na mazurskich wyspach jeziornych prowadzony był sezonowy wypas zwierząt. Obecnie poprzez zaprzestanie takich praktyk wyspy zarastają drzewami, co skutkuje porzuceniem ich przez rybitwy wymagające niskiej roślinności lub jej braku (w dolinach rzecznych lub na żwirowniach rybitwy rzeczne gniazdują bezpośrednio na piaszczystych łachach czy wyspach). Poprzez budowę sztucznej pływającej wyspy dla rybitw utworzone zostanie bezpieczne miejsce gniazdowania dla ok 40 par rybitw rzecznych (na 1 m2 odpowiedniego siedliska do lęgów mogą przystąpić 2 pary rybitw rzecznych).

"Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie"

wfosigw finansuje

Budowa pływającej wyspy dla rybitw rzecznych