Skip to main content

Wypas w Dolinie Górnej Narwi – film promocyjny

Stacja terenowa PTOP

Udaj się z nami w podróż do przepięknej części Podlasia, gdzie na nadnarwiańskich łąkach, realizujemy jeden z projektów, mający na celu poprawę warunków lęgowych i zwiększenie zasobów pokarmowych wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych. Te ptaki to między innymi: czajki, rycyki, dubelty i krwawodzioby.

Odwiedź też stację terenową PTOP w Kalitniku, stanowiącą zaplecze organizacyjne projektu, będącą miejscem zimowania niemal stu koni, które żyjąc w stanie półdzikim spełniają w projekcie nietypowe zadanie...

Film promocyjny projektu pt. „Ochrona Ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia