Skip to main content

SIEWKI EOG-03/2024 Budowa 3 odłowni dla zwierząt

06 luty 2024

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-03/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

budowa 3 odłowni dla zwierząt.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

pdfRozstrzygnięcie postępowania SIEWKI EOG-03/2024 26.02.2024 r.

pdfZapytanie ofertowe SIEWKI EOG-03/2024 06.02.2024 r.

pdfZałącznik nr 1 - Opis wykonania 06.02.2024 r.

jpgZałącznik nr 1a - Rysunek 1 Odłownia z poskromem 06.02.2024 r.

jpgZałącznik nr 1b - Rysunek 2 Odłownia bez poskromu 06.02.2024 r.

jpgZałącznik nr 2a - Odłownia działka 1777/4 06.02.2024 r.

jpgZałącznik nr 2b - Odłownia działka 233 06.02.2024 r.

jpgZałącznik nr 2c - Odłownia działka 1779/19 06.02.2024 r.

docxZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy 06.02.2024 r.

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy 06.02.2024 r.

pdfZałącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień 06.02.2024 r.

docxZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO 06.02.2024 r.


Zobacz także

SIEWKI EOG-10/2024 Budowa 2 przepustów, remont 7 przepustów oraz budowa 6 zbiorników wodnych (stawów)

29 marzec 2024

SIEWKI EOG-09/2024 Remont 3 odcinków dróg – ostoja ptaków Trześcianka

29 marzec 2024

SIEWKI EOG-07/2024 Monitoring ptaków na powierzchniach wypasanych w ogrodzeniach antydrapieżniczych.

20 luty 2024