Skip to main content

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2023 WFOŚiGW Warszawa

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otrzymało dofinansowanie na realizację Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego.

Tytuł projektu: „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego w województwie mazowieckim – część 2”

Finansowanie: WFOŚiGW w Warszawie (70 200 zł), środki własne ( 7 800 zł)

Termin realizacji: 10.04.2023 r. – 31.08.2023 r.

Partnerzy: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Cel: Zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji objętych ochroną.

Obszar realizacji projektu: „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001, „Dolina Liwca” PLB140002, „Bagno Pulwy” PLB140015, „Doliny Omulwi i Płodownicy” PLB140005.

Zakres działań wykonywanych w ramach projektu:
Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w ostojach.
Inkubacja jaj kulika wielkiego.
Hodowla wolierowa kulika wielkiego.

logoWFOSiGWarszawa PTOP14x9


Zobacz także

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2023 WFOŚiGW Białystok

13 lipiec 2023

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2022 woj. mazowieckie

23 sierpień 2022

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2022 woj. podlaskie

23 sierpień 2022