Skip to main content

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2022 woj. mazowieckie

23 sierpień 2022

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otrzymało dofinansowanie na realizację Krajowego
Planu Ochrony Kulika Wielkiego.

Tytuł projektu: „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego w województwie
mazowieckim”

Finansowanie: WFOŚiGW w Warszawie, środki własne

Termin realizacji: 10.04.2022 r. – 31.08.2022 r.

Partnerzy: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Cel: Zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji
objętych ochroną.

Obszar realizacji projektu: „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001, „Dolina Liwca” PLB140002,
„Bagno Pulwy” PLB140015, „Doliny Omulwi i Płodownicy” PLB140005.

Zakres działań wykonywanych w ramach projektu:
- Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w ostojach.
- Inkubacja jaj kulika wielkiego.
- Hodowla wolierowa kulika wielkiego.

01 WFOSiGW


Zobacz także

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2023 WFOŚiGW Białystok

13 lipiec 2023

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2023 WFOŚiGW Warszawa

13 lipiec 2023

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2022 woj. podlaskie

23 sierpień 2022