Skip to main content

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2022 woj. podlaskie

23 sierpień 2022

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otrzymało dofinansowanie na realizację Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego.

Tytuł projektu: „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego w ostojach gatunku na terenie województwa podlaskiego”

Finansowanie: WFOŚiGW w Białymstoku, środki własne

Termin realizacji: 20.04.2022 r. – 31.08.2022 r.

Partnerzy: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Cel: Zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji objętych ochroną.

Obszar realizacji projektu: Zadanie realizowane na terenie dwóch Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: PLB200006 Ostoja Biebrzańska i PLB200005 Bagno Wizna oraz na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zakres działań wykonywanych w ramach projektu:
Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w Ostoi Biebrzańskiej i na Bagnie Wizna.

WFOSiGWBialystok


Zobacz także

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2023 WFOŚiGW Białystok

13 lipiec 2023

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2023 WFOŚiGW Warszawa

13 lipiec 2023

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego 2022 woj. mazowieckie

23 sierpień 2022