Skip to main content

Walczymy o ptaki krajobrazu rolniczego!

22 marzec 2023

Walczymy o ptaki krajobrazu rolniczego! Jak?

Powstają obecnie rozporządzenia regulujące kwestie polityki rolnej w latach 2023-2027. Rozporządzenia te będą regulować pracę rolników przez najbliższe 5 lat!

Zanim rolnicy dowiedzą się, jaki będzie ostateczny kształt ekoschematów i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi musiało przeprowadzić konsultacje społeczne projektów wszystkich rozporządzeń.

W ramach koalicji Rolnictwo dla Przyrody zgłosiliśmy swoje uwagi do trzech dokumentów. Zależy nam, aby rozporządzenia chroniły zarówno przyrodę, jak i rolników stosujących praktyki przyjazne środowisku.

Więcej informacji


Zobacz także